In 2015 weer gemeentesteun voor kinderfonds Meedoen

In Gouda komen vanaf volgend jaar veel meer kinderen uit arme gezinnen in aanmerking voor een bijdrage voor bijvoorbeeld een fiets of een computer. De gemeente stelt de komende drie jaar voor dit doel 70.000 euro beschikbaar aan de stichting Meedoen. Met het geld kan ook een schoolreisje worden betaald waar het kind anders niet aan zou kunnen deelnemen. De activiteiten van de stichting Meedoen stonden dit jaar vanwege te weinig inkomsten geruime tijd op een laag pitje. Door de steun van de gemeente krijgt de hulp aan arme kinderen nu weer een impuls. De bijdrage aan de stichting Meedoen vloeit voort uit het plan van het stadsbestuur specifiek aandacht te besteden aan armoede onder kinderen. Er is nagedacht over de oprichting van een eigen kinderfonds, maar vanwege de ervaringen en de contacten van de stichting Meedoen is er voor gekozen uit het project via deze organisatie uit te voeren. (Bron AD)