Hoera, de basisscholen gaan weer open!

Gouda – Dat kan een verademing voor veel ouders betekenen en de meeste leerlingen zullen ook blij zijn. Vriendjes, vriendinnetjes en klasgenoten worden steeds meer gemist. Digitaal onderwijs was en is de redder in nood en heeft het omgaan hiermee gelijk in een hogere versnelling gezet. Zowel aan de kant van het onderwijs als bij de leerlingen en hun ouders. Een duidelijk voorbeeld van “elk nadeel heeft z’n voordeel”.

Natuurlijk gaat er niets boven de fysieke vorm van lesgeven
Stel dat het coronavirus 10 jaar eerder had toegeslagen, dan zou dat rampzalige gevolgen hebben gehad voor het leertraject. Wellicht tot aan noodgedwongen zitten blijven toe, want toen waren er geen Zoom, Skype of Teams.
Door de versnelde ontwikkeling in de digitale communicatie kunnen scholen samen met de leerlingen de schade beperken. Maar nu dus weer terug naar school.
Voor alle basisscholen zijn de RIVM richtlijnen gelijk maar desondanks is er toch ruimte voor verscheidenheid omdat nu eenmaal schollen verschillend zijn. Het gebouw, de indeling, de ruimte, de toegang, het zijn allemaal zaken die de nieuwe vorm van fysiek lesgeven beïnvloeden. Maar ook de woonafstand van de leerlingen en de samenstelling van het docententeam hebben invloed op de gevonden oplossingen. Het was natuurlijk wat lastig om tijdens de voorjaarsvakantie contact te krijgen met de directie of docenten van scholen om naar hun aanpak te vragen. We rekenden een beetje op het gereed maken van de school voor de corona aanpak. Een goed moment om contact te maken en dat gelukkig kwam uit.

Een van de Goudse basisscholen is Jenaplanschool Het Vlot
Zij hebben voor de volgende oplossing gekozen:

Advertisements
  • De helft van een klas komt een hele dag naar school, dus van 8.30 uur tot 14.30 uur. De andere helft van de klas werkt zelfstandig thuis aan de lesstof.
  • De volgende dag komt de andere helft naar school.
  • De groepsleerkracht bereidt de lessen voor die op school gegeven worden en zet tevens de lesstof klaar via Teams (digitale verbinding).
  • Kinderen van ouders met een vitaal beroep mogen elke dag naar school komen voor het volgen van de les in de klas of om opgevangen te worden in een leeg lokaal.

Er is van alles gedaan om aan de RIVM voorwaarden te voldoen
De school wordt volgehangen met pictogrammen met handen wassen, anderhalve meter afstand en looprichtingen. De klapdeuren in de school staan open zodat ze niet aangeraakt hoeven te worden en er zijn volop desinfecterende middelen om deurklinken en andere handgrepen schoon te maken. Veiligheid voorop dus.

De andere school is de Openbare basisschool Wereldwijs
Hier gaat het net even anders wat betreft de verdeling van de lesuren. Men heeft gekozen voor een ochtend en een middag shift. Daar zijn twee redenen voor. In het lerarenteam zitten een aantal docenten die in de risicogroep vallen en ten tweede wil men de leerlingen toch zo frequent mogelijk in de klas hebben. Zo wordt de ene helft van een groep in de klas lesgegeven terwijl de andere helft digitaal les krijgt van docenten uit de risicogroep. Zodoende krijgen de kinderen wel een compleet dagprogramma. De lessen in de school zullen voornamelijk bestaan uit begrijpend lezen, technisch lezen en instructies voor het thuiswerk. Het sociaal emotioneel contact wordt daarbij niet vergeten omdat dit via de digitale contacten minder aanwezig is. Voor het thuiswerk maakt deze school gebruik van het programma “Snappet”.

Aanvullende maatregelen
Er zijn looproutes aangebracht voor ouders en leerlingen. Kinderen van de onderbouw dienen op het schoolplein afscheid van hun ouder of begeleider te nemen. Dan de gang. Die heeft een nieuwe functie gekregen. De lades van de leerlingen staan op de gang en worden bij binnenkomst meegenomen naar hun plek. Tijdens de wisseling c.q. de grote pauze worden de tafeltjes, deurklinken enz. gereinigd, zodat de middaggroep zonder risico aan de slag kan gaan

Mede door de RIVM richtlijnen zullen bij de scholen de aanpak op een aantal vlakken gelijk zijn maar zoals uit deze twee scholen blijkt zijn er ook verschillen in de uitvoering. Iedereen is natuurlijk nieuwsgierig of de aanpak resultaat heeft. Dat wil zeggen, levert het genoeg studieresultaat op en kan besmetting voorkomen worden. Dat laatste betreft niet alleen de scholieren maar zeker ook het docententeam. Het RIVM zal de ontwikkelingen dan ook aandachtig volgen.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

08-05-0200 15:30