High-tech innovatie tussen stroopwafels, kaas en koeien

De regio Midden-Holland heeft veel te bieden op het gebied van innovatieve high tech (maak)industrie zo blijkt uit onderzoek. In Gouda zelf is sprake van een sterk ICT cluster en bedrijven die gelieerd zijn aan de topsectoren HTSM en Cleantech. Gedeputeerde Veldhuijzen van de provincie Zuid-Holland gaf op 19 december het startsein voor het Innovatieplatform met een bezoek aan Technolution en Andritz Gouda. Door de oprichting van het platform ontstaan kansen om de regio te verbinden met de Zuidvleugel van de provincie en het topsectorenbeleid van het Rijk.

Gouda Onderneemt! en de gemeente Gouda hebben het afgelopen half jaar bedrijven uit Gouda en de regio benaderd voor deelname aan een initiatief om het innovatieklimaat in de regio te bevorderen. Dit initiatief is uitgegroeid tot een platform voor innovatieve (maak- en ICT) bedrijven in de regio. Het Innovatieplatform gaat de informatie-uitwisseling tussen bedrijven versterken, de samenwerking en toepassing van kennis aanjagen en cross-overs initiëren. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij kennis- en onderwijsinstellingen om de samenwerking tussen het MKB en deze instellingen te bevorderen. Inmiddels hebben al 18 bedrijven zich bij het innovatieplatform aangesloten.
Het initiatief sluit aan bij de ambities van de provincie Zuid-Holland die zijn vastgelegd in de samenwerkingsagenda MKB innovatieondersteuning. Deze is samen met het ministerie van Economische Zaken, andere provincies, het IPO en MKB/Topsectoren opgesteld.
Het platform werkt samen met Innovation Quarter, Holland Instrumentation en de Kamer van Koophandel. Behalve activiteiten gericht op het bevorderen van innovatie werkt het platform ook aan de ontwikkeling van een Human Captial Agenda, waarbij het bevorderen van de instroom in het techniekonderwijs, het bevorderen van de kwaliteit van de opleidingen en de ontwikkeling van personeel centraal staat (om- en bijscholing bijvoorbeeld met het oog op de ontwikkeling van Smart Industry).

Innovatie initiatieven
Voorbeelden van bestaande initiatieven:
Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology
Het ROC ID college doet in kader van stimuleringsregeling regionaal MBO een subsidieaanvraag om te komen tot een centrum voor innovatief vakmanschap Smart Technology. Het CiV richt zich op enkele topsectoren (Life Science & Health, High Tech Systems & Materials, Energy & Environment) en specifiek de cross-overs hiertussen en de verbindende rol van ICT. Dit initiatief past binnen de ambities van het Innovatieplatform.

Advertisements

Lokale innovatieprojecten
Naast de regionale samenwerking vinden in Gouda ook concrete innovatieprojecten plaats. Bijvoorbeeld:
• Gemeente Gouda, Rabobank en Centric werken al een aantal jaar samen. Naast lopende projecten (introductie WIFI binnenstad, ontwikkeling toeristische app Xplre Gouda) gaan deze partijen ook samenwerken in een benchmarkproject rondom “de Nieuwe Winkelstraat” dat door Rabobank wordt getrokken in het kader van Shopping 2020. Doorontwikkeling van “Het Nieuwe Winkelen” is hier onderdeel van.
• Technolution en gemeente onderzoeken mogelijkheden om ICT toepassingen mee te nemen in de nieuwe mobiliteitsvisie en prototypes in Gouda uit te testen.
• Centric en Technolution werken aan technische innovaties in de (thuis)zorg (care). Mogelijke samenwerking met het Transmuraal Netwerk in Gouda gaat onderzocht worden.

High-tech deelnemers
De huidige deelnemers aan het platform zijn: Andritz Gouda, Array Industries, Centric, Croda, Lafeber Internationale Transporten, Entropia, Ettu, Gastreatment Services, Geofox-Lexmond, Gouda Refractories, Mokveld, Ortec, Mourik (namens Petrogas), Rabobank Nederland (Gouwestreek), Technolution, SPS, Van Nieuwpoortgroep R&D, Vosko, Innovation Quarter, Holland Instrumentation, Kamer van Koophandel, Gouda Onderneemt! en de gemeente Gouda. Nieuwe bedrijven uit de regio zijn van harte welkom om zich bij het initiatief aan te sluiten. Aanmelding kan bij joke.timmers@gouda.nl