Het Oranje Fonds kent 25.000 euro toe aan leef-/leerhuis voor tienermoeders in Gouda

Het toegekende bedrag is bestemd voor de verbouwing en inrichting van het pand. Ronald Zoutendijk, bestuurder van Siriz: “We zijn blij met de toezegging door het Oranjefonds. Met deze donatie kunnen we het huis geschikt maken voor bewoning door vier jonge (aanstaande) moeders en hun baby. In het leef-/leerhuis kunnen zij werken aan zelfstandigheid en een kansrijke toekomst met hun kind. Rond de zomer van 2016 hopen we de deuren van het leef-/leerhuis te openen.’
Jonge moeders kansen bieden

In het nieuwe leef-/leerhuis in Gouda komen jonge (aanstaande) moeders wonen, in de leeftijd tussen 14 en 25 jaar, gezamenlijk met een inwonend echtpaar. Zij kunnen er terecht als zij, naast een onbedoelde zwangerschap, ook te maken hebben met bijvoorbeeld problemen op het gebied van huisvesting, geestelijke gezondheid, huiselijk geweld of schulden. Juist voor deze vrouwen is het van belang een stabiele en veilige situatie te creëren waarin ze tijdelijk met hun (aanstaande) kind kunnen wonen. Het begeleidende echtpaar is beschikbaar voor de dagelijkse begeleiding van de jonge (aanstaande) moeders. Voor de psychosociale hulp worden sociaal (ped)agogisch medewerkers ingezet.