Haalbaarheid plan voor herinrichting PWA kazerne nog onzeker

De school de Ark, Gemiva en het Islamitisch centrum in Gouda proberen gezamenlijk een plan voor het pand van de voormalige PWA kazerne te ontwikkelen. De gemeente Gouda faciliteert in het proces. Hoewel er al een tijdje over gesproken wordt zijn er nog vele hobbels te nemen door de drie partijen en is het op dit moment verre van zeker of het ook gaat lukken.

Volgens wethouder Rogier Tetteroo is het geen eenvoudige opgave. Er zijn vele praktische problemen die overwonnen moeten worden(wie zit waar, hoe verdeel je ruimtes etc.). Daarnaast is ook de financiële kant van de zaak nog niet beslecht. Het islamitisch Centrum heeft wel geld om haar deel van het pand te kopen maar onvoldoende budget om het te verbouwen. Voor de school De Ark moet de gemeente Gouda budget op tafel leggen, vanuit haar verantwoordelijkheid om huisvesting aan scholen te bieden. Helaas blijkt dat hiervoor in het verleden veel te weinig budget gereserveerd is. Een extra lening zal al gauw meer dan een ton per jaar gaan kosten, aldus Rogier Tetteroo.

De eerder genoemde planning zal niet worden gehaald. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Wanneer het plan dan wel afgerond is en er dus definitieve duidelijkheid bestaat over het al dan niet slagen, is nog niet bekend.

Advertisements

Luister onderstaand het gehele interview terug:

Rogier Tetteroo, stand van zaken herbestemming PWA kazerne in Gouda Noord:

Interview met Rogier Tetteroo – wethouder in Gouda over de PWZ kazerne 21112014 op GoudaFM by Goudafm on Mixcloud