Groene Hart Ziekenhuis start met een "Acute Opname Afdeling"

Op maandag 12 januari 2015 start het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) met een Acute Opname Afdeling. De afdeling is bedoeld voor patiënten die met spoed opgenomen moeten worden, waarbij de verwachting is dat hun klachten vallen onder de specialismen Interne Geneeskunde en Maag-, Darm- en Leverziekten. De maximale verblijfsduur op deze afdeling is 48 uur, welke benut worden om een goede diagnose te kunnen stellen, een behandelplan op te stellen of om kortdurend geobserveerd te worden. Daarna wordt de patiënt, indien noodzakelijk, doorgeplaatst naar een reguliere verpleegafdeling.
Internist Hans van der Heijden: “Door de komst van de Acute Opname Afdeling is de verwachting dat we patiënten vanaf de Spoed Eisende Hulp, sneller de beste zorg te kunnen bieden. Dit resulteert vervolgens in een kortere ligduur bij een mogelijke opname. Door de snellere en betere doorstroom van patiënten verwachten we ook dat de wachttijd op de Spoed Eisende Hulp korter wordt.”
Vanaf het moment van opname op de Acute Opname Afdeling, is alles erop gericht de patiënt zo snel mogelijk duidelijkheid te geven in de vorm van een diagnose, een behandelplan of ontslag. Om dit te realiseren werkt een professioneel team van zorgverleners van diverse afdelingen nauw samen. De verpleegkundigen op de Acute Opname Afdeling hebben zich gespecialiseerd in het verlenen van acute zorg voor deze groep patiënten. De zorg wordt zoveel mogelijk door één verpleegkundige verricht, hij of zij is ook het vaste aanspreekpunt voor patiënten en familieleden.
Patiënten kunnen 24 uur per dag worden opgenomen op de Acute Opname Afdeling nadat zij via de SpoedEisende Hulp zijn doorverwezen.