Groene Hart Ziekenhuis snijdt in ondersteunend personeel

Om in de toekomst financieel gezond te kunnen blijven, zal het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) de komende tijd gaan snijden in het aantal personeelsleden in de ondersteunende diensten. Dat gaat zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Daarnaast wacht het GHZ nog even met de geplande renovatie. Dat blijkt uit het jaarverslag en de jaarrekening van het GHZ.

Het Groene Hart Ziekenhuis heeft 2015 met een licht positief resultaat van een half miljoen euro afgesloten. Dit resultaat is een meevaller voor het ziekenhuis omdat het eerder nog een verlies verwachtte, mede als gevolg van de financiering van de nieuwbouw.

Godfried Barnasconi, voorzitter Raad van Bestuur: “Om als GHZ financieel gezond te blijven, moeten we kritisch naar onze vaste kosten blijven kijken. Eén van de maatregelen die we hiervoor treffen is een vermindering van het aantal personeelsleden in de ondersteunende diensten. Ons streven is om dit zoveel mogelijk via natuurlijk verloop te bewerkstelligen.”

Advertisements

‘Renovatie op dit moment financieel niet verantwoord’
Een andere maatregel is dat het GHZ nog niet start met de gewenste renovatie. Barnasconi: “Op dit moment vinden wij het niet verstandig om hiervoor extra middelen aan te wenden. Al sinds 2014 willen we de bestaande bouw aan laten sluiten op de nieuwbouw. We kiezen ervoor de komende jaren eerst onze financiële basis verder te versterken, zodat we daarna op een financieel verantwoorde wijze met de renovatie kunnen starten. Tot die tijd zorgen we er met beperkte middelen voor dat het gebouw verantwoord te gebruiken blijft en pakken we de meest urgente knelpunten aan.”

Dure medicijnen
Ook kijkt het GHZ kritisch naar de verstrekking van dure medicijnen. De financiering van dure medicijnen is een landelijk vraagstuk waar veel aandacht voor is maar waarvoor vooralsnog een oplossing uit blijft. Barnasconi: “Ziekenhuizen leveren meer dure medicijnen dan dat ze vergoed krijgen van zorgverzekeraars. Hierdoor nemen onze behandelkosten toe. De situatie die hierdoor ontstaan is, wordt voor ziekenhuizen als het GHZ financieel steeds moeilijker. Ook in de eerste maanden van 2016 drukt dit zwaar op ons financiële resultaat. We hopen dat hier snel een oplossing komt en zijn hierover met onder andere zorgverzekeraars in gesprek.”

Toenemend aantal patiënten
Uit de cijfers van 2015 blijkt verder dat het aantal patiënten voor het GHZ toeneemt. Het aantal polikliniekbezoeken in 2015 steeg met circa 4 procent naar ruim 300.000, het aantal opnames steeg met circa 4,5 procent naar 20.700.

Op www.ghz.nl is het jaardocument 2015 beschikbaar.