Groene Hart Ziekenhuis reikt eerste kinderpaspoort uit

Kinderen die met regelmaat het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) bezoeken, krijgen vanaf nu een ziekenhuispaspoort. In dit paspoort schrijven zij zelf op hoe ze het beste een onderzoek of een behandeling kunnen ondergaan en wat de beste afleiding biedt.

Op de Kinderafdeling zien verpleegkundigen en artsen kinderen die chronisch ziek zijn met regelmaat voor controle, een behandeling of een onderzoek. Om dit snel, stressloos en optimaal uit te voeren, is er persoonlijke informatie over het kind nodig. Ieder kind heeft tenslotte andere behoeftes. Het ziekenhuispaspoort geeft de gelegenheid deze persoonlijke wensen vast te leggen. Voorbeelden zijn in welke arm het beste geprikt kan worden of wie er bij de behandeling aanwezig moet zijn om het kind gerust te stellen.

Zorg op maat
“Nu kunnen we, ook in vervelende situaties, het kind hulp verlenen afgestemd op zijn/haar behoeftes. Het kind weet van tevoren dat de zorg op de gewenste manier gegeven wordt. Dit geeft rust en vertrouwen”, vertelt Hanneke Dane van de pedagogische zorg.

Advertisements

Kinderen vullen het paspoort in met hulp van ouders en ziekenhuispersoneel. Het ziekenhuispaspoort wordt naar ieder ziekenhuisbezoek meegenomen en overhandigd aan het behandeld medisch personeel. Zo wordt er op een eenvoudige wijze zorg op maat geleverd.  Het paspoort is in het GHZoo-thema opgemaakt. Deze kleurrijke GHZoo dieren komen voor op alle afdelingen waar kinderen behandeld worden. Zij geven een vrolijke en kindvriendelijke uitstraling.

Vrienden van het GHZ

Het ziekenhuispaspoort is gefinancierd door Stichting Vrienden van het GHZ. Deze stichting zet zich in om het verblijf voor patiënten en bezoekers in het GHZ zo aangenaam mogelijk te maken. Voor meer informatie en lopende projecten kijkt u op www.vriendenvanhetghz.nl.

???????????????????????????????