Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) het groene vinkje voor goede stomazorg

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) heeft wederom het groene vinkje voor goede stomazorg en urinestomazorg van de Nederlandse Stomavereniging ontvangen. Hiermee voldoet het GHZ aan de kwaliteitseisen die door de vereniging worden gesteld. De Stomavereniging heeft samen met stomadragers, stomaverpleegkundigen, chirurgen en urologen dertien basisnormen voor goede stomazorg ontwikkeld. Het GHZ voldoet aan alle normen en verdient hiermee het groene vinkje.

Stomapatiënten hebben door hun ziekte of aandoening een kunstmatige uitgang voor urine en ontlasting, omdat deze niet via de natuurlijke weg het lichaam kunnen verlaten. In het GHZ worden stomapatiënten en hun familie tijdens en na de behandeling begeleid door een in stomazorg gespecialiseerd verpleegkundige. Recente ontwikkelingen die het GHZ heeft doorgemaakt, zijn onder andere meer uniformiteit in afspraken na ontslag, het digitaliseren van verslaglegging en structureel overleg met GE-chirurgen. Deze chirurgen zijn gespecialiseerd in maag- en darmaandoeningen.
Bij het toekennen van het vinkje heeft de Nederlandse Stomavereniging onder andere gekeken naar de beschikbaarheid van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen, de kwaliteit van de informatievoorziening naar patiënten en de toegepaste materialen tijdens de behandeling.
Stomawijzer

Met de stomawijzer kunnen patiënten op eenvoudige wijze betrouwbare informatie over de stomazorg in hun ziekenhuis bekijken. Patiënten kunnen op deze manier Nederlandse ziekenhuizen met elkaar vergelijken. Meer informatie over de stomawijzer is te vinden op: www.stomawijzer.nl.
Inloopbijeenkomst Stomazorg
Met enige regelmaat worden in het GHZ inloopochtenden voor stomapatiënten georganiseerd. De volgende inloopbijeenkomst is op 5 februari 2015. Tijdens deze bijeenkomst zijn leden van de patiëntenvereniging aanwezig voor lotgenotencontact en het geven van informatie.

Advertisements