Groen licht voor uitbreiding Albert Heijn aan de Markt

Gouda – De gemeente Gouda heeft een overeenkomst ondertekend met Albert Heijn en buurtvereniging de Naaierstraat. Hierdoor kan een start gemaakt worden met het verbouwen en uitbreiden van de Albert Heijn aan de Markt. Er was een omgevingsvergunning verleend aan de Albert Heijn. Echter, een aantal buurtbewoners, waarvan een deel verenigd in de buurtvereniging, waren het niet eens met de hoeveelheid laad- en losbewegingen van Albert Heijn. De bewoners hebben hun bezwaarschriften na het afronden van de overeenkomst ingetrokken.

¨Ik ben blij dat er, na succesvolle bemiddeling vanuit de gemeente, nu een oplossing is gevonden en de geschillen tussen de twee partijen zijn bijgelegd. De supermarkt is een belangrijke voorziening voor bewoners van de binnenstad, en voor de vitaliteit van het winkelgebied als geheel. Door onder andere herstel van de historische gevel, het aanbrengen van een sedumdak en stillere en duurzamere koelsystemen, neemt Albert Heijn extra maatregelen om de uitbreiding goed aan te sluiten op de omgeving¨, aldus wethouder Thierry van Vugt (binnenstad).

Albert Heijn zal zich maximaal inzetten om de overlast door de verbouwing te beperken. In de overeenkomst is vastgelegd dat het aantal logistiekbewegingen niet toeneemt ten opzichte van de oude situatie, en bevoorrading zoveel mogelijk vanaf de voorzijde plaatsvindt. Verder zal Albert Heijn zich onder andere inspannen om de laad- en lossituatie door zo min mogelijk overlast voor de buurt te laten plaatsvinden.

Advertisements

In overleg met de buurtvereniging en gemeente onderzoekt Albert Heijn daarom een keer per drie jaar hoe het bevoorraden van het filiaal gaat om zo eventuele overlast te verminderen. De Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek zal daarbij in de nabije toekomst ook een rol spelen.

Alle bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning zijn inmiddels ingetrokken en dat betekent dat met deze overeenkomst de omgevingsvergunning onherroepelijk wordt en Albert Heijn verder kan met de verbouwingswerkzaamheden.

14-01-2022 16:00