Groen licht voor ouderinitiatief en koopappartementen Moordrecht

Moordrecht – De Raad van State heeft 28 februari uitspraak gedaan in de beroepsprocedure die was aangespannen tegen het bestemmingplan schoollocatie Middelweg 62 in Moordrecht. Dit bestemmingsplan maakt de beoogde negentien zorgwoningen voor het Ouderinitiatief en vijftien koopappartementen mogelijk.

De Raad van State bevestigt met haar uitspraak het oordeel van de gemeenteraad dat de bouw van een appartementengebouw met het beoogde volume en een maximale bouwhoogte van twaalf meter een ruimtelijk passende ontwikkeling is voor deze locatie. Met deze uitspraak is de eerder uitgesproken schorsende werking op het bestemmingsplan opgeheven en is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Start bouwrijp maken
Dit betekent dat op korte termijn de start plaatsvindt van het bouwrijp maken van de locatie en het aanvragen van de omgevingsvergunning door de ontwikkelaar voor het appartementengebouw.

Advertisements

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via persbericht@goudafm.nl