Groei voor de Internationale school De Ceder in Waddinxveen

Internationale school De Ceder begint schooljaar met fors aantal nieuwe leerlingen in nieuwe ruimte

De internationale school De Ceder in Waddinxveen is het nieuwe schooljaar goed begonnen. Het leerlingenaantal is dit jaar bijna verdubbeld en de school heeft in gebouw Wereldwijd aan de Mauritslaan nieuwe ruimtes betrokken.

De Ceder is een internationale school die basis en voortgezet onderwijs aanbiedt aan Nederlandse en niet-Nederlandse kinderen en een duidelijk christelijke signatuur kent. De school wordt niet bekostigd door de overheid en is sterk in populariteit gegroeid nu sinds twee jaar ook voortgezet onderwijs wordt aangeboden. Op dit moment telt de school 25 leerlingen, die deels een individueel lespakket volgen.

Advertisements

De sterke toestroom van nieuwe leerlingen veroorzaakte eerder dit jaar een nijpend ruimteprobleem. Met de gemeente wordt al enkele jaren overlegd over nieuwe huisvesting in een van de vele leegstaande en vrijkomende scholen van Waddinxveen, maar dit heeft nog niet tot succes mogen leiden. In juni werd bekend dat de peuterspeelzaal Pieter Pierebas werd samengevoegd en moest vertrekken uit Wereldwijd, waardoor De Ceder het grote hoeklokaal van 120 m2 bij zijn ruimtes kon trekken. De Ceder blijft hopen op een nieuw eigen gebouw om ook de verwachte toekomstige groei te kunnen herbergen.