Grafkelders Sint Janskerk zichtbaar laten maken

De grafkelders en de fundamenten van het koorgedeelte van de Goudse Sint Janskerk moeten ook na de restauratie voor een deel zichtbaar blijven. Dat bepleit het Goudse raadslid Theo Krins van de ChristenUnie. Theo Krins heeft recent in Utrecht DOMunder bezocht, waar belangstellende via een trap midden op het Domplein kunnen afdalen naar opgravingen. Hij vraagt zich af of zoiets bij de Goudse sintjanskerk ook kan. Het koorgedeelte van de kerk is anderhalve meter diep afgegraven wegens funderingsherstel. Daarbij werden diverse oude grafkelders blootgelegd waarvan het graf van burgmeeseterfamilie Van Rietveld uit 1700 nog ongeschonden was.