Goudse Zorgmarinier voor probleemgevallen

Gouda krijgt een zorgmarinier. Die moet de Gouwenaars terzijde staan die door de veranderingen in de zorg tussen wal en schip dreigen te raken door de overgang van zorgtaken van het rijk naar de gemeente. Het gaat, zegt wethouder Laura Werger, niet om een klachtenlijn of ombudsfunctie. Het gaat ook niet om mensen die het niet eens zijn met de veranderingen. De zorgmariniers zijn direct te bereiken via een e-mailbericht aan zorgmarinier@gouda.nl. Hij of zij krijgt ook de positie om problemen snel op te lossen. (Bron AD)