Goudse zorgmarinier gaat verder

De zorgmarinier blijft minimaal drie maanden langer aan het werk voor Gouda. De marinier is een persoon die Gouwenaars helpt met grote problemen die zij aanlopen wanneer ze zorg nodig hebben. De zorgmarinier probeert het probleem dan op te lossen. In de eerste drie maanden van 2015 heeft de zorgmarinier twaalf zaken aangepakt. De gemeente wil met de zorgmarinier verder omdat verwacht wordt dat zich de komende maanden nog meer complexe situaties voordoen. Dit komt vanwege de overgang van zorgtaken van het rijk naar de gemeenten.