Goudse sociaal makelaars hebben voorbeeldfunctie voor andere gemeenten

Gouda – Onderzoeksbureau TNO heeft anderhalf jaar meegelopen en meegedacht met de Goudse sociaal makelaars. Deze unieke functie binnen de gemeente maakt een koppeling tussen bewonersinitiatieven uit de wijk en het sociaal team. TNO heeft onderzoek gedaan in Gouda om een handreiking voor deze functie op te stellen, die eind maart beschikbaar komt voor alle Nederlandse gemeenten. De presentatie van deze handreiking is op dinsdagmiddag 13 maart in Gouda.

Steeds vaker zijn inwoners actief betrokken bij hun stad of wijk. Dat is aan de ene kant een gevolg van de bezuinigingen en verschoven verantwoordelijkheden binnen de overheid, anderzijds nemen lokaal georganiseerde netwerken en gemeenschappen steeds vaker zelf het heft in handen. Voor gemeenten is daarbij de zorg voor kwetsbare en voor redzame bewoners van belang. Dit vraagt om tweerichtingsverkeer, namelijk van de zorg naar bewoners, en omgekeerd.

Sociaal makelaar maakt verbindingen
Gouda is met de invoering van de sociaal makelaar precies in dit gat gesprongen. De sociaal makelaar werkt op de aansluiting van dit tweerichtingsverkeer en maakt verbindingen tussen het sociaal team, kwetsbare inwoners en burgerinitiatieven om zo de hechtheid binnen een wijk te versterken. Een sociaal makelaar: “Iedereen heeft wel eens kwetsbare momenten. Wij richten ons op alle inwoners, met focus op een inclusieve samenleving zodat een kwetsbaar iemand mee kan doen.” Zo zijn door de sociaal makelaar in het Nelson Mandela Centrum jonge vrijwilligers andere jongeren gaan helpen bij het doen van hun belastingaangifte.

Advertisements

Unieke functie vraagt om landelijke werkwijze
Omdat het om een relatief unieke functie gaat in gemeenteland toonden veel gemeenten interesse in de werkwijze. Die had Gouda bewust niet omschreven, om zo de functie te kunnen laten door-ontwikkelen en te laten aansluiten op wat inwoners nodig hebben. TNO heeft deze doorontwikkeling anderhalf jaar lang ondersteund en onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een werkwijze die hout snijdt voor Gouda en tegelijk een handreiking biedt voor alle andere Nederlandse (middelgrote) gemeenten.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via persbericht@goudafm.nl