Goudse ondernemers verwijten oppositiepartijen onverantwoord gedrag

De Goudse ondernemers verwijten de VVD en de oppositiepartijen onverantwoord gedrag. “Gouda zal hierdoor tal van initiatieven gaan mislopen en haar positie in regionale samenwerkingsvormen zal door gebrek aan bestuurlijke inbreng ernstig verzwakt worden”, zegt de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (SOG) op de eigen site. Het dagelijks bestuur van Gouda Onderneemt! heeft in een open brief aan de gemeenteraad zijn teleurstelling over de motie van wantrouwen uitgesproken en de gemeenteraad opgeroepen zo snel mogelijk te komen tot een nieuw college.

“De meeste ondernemers in Gouda reageren verbijsterd. Op social media en op straat spreken zij hun woede en ongeloof uit waarom het juist in deze tijd nodig was een bestuurlijke crisis te laten ontstaan. Net nu Gouda alom in Nederland bekend staat om de uitstekende manier van samenwerken die één van de redenen was waarom Gouda werd verkozen tot Beste Binnenstad 2015-2017”, schrijft de SOG. “Alom gaan ondernemers ervan uit dat het niet is gegaan om een zakelijk conflict, maar dat persoonlijke afrekeningen en vetes de oorzaak zijn geweest.

Gouda Onderneemt!
Ook het dagelijks bestuur van Gouda Onderneemt! is bijeen geweest om zich te beraden op de situatie. “Met het afreden van het college is een abrupt einde gekomen aan de lopende samenwerking tussen het college en Gouda Onderneemt!. Een samenwerking waarin elke wethouder zich aan een of meerdere thema’s uit het ‘actieprogramma economie’ verbond en daarin het voortouw nam. Dit heef geleid tot aansprekende resultaten.” De ondernemers vinden dat de motie van wantrouwen “te kort doet aan de vele positieve ontwikkelingen die onze stad inmiddels kent. Een verdienste van de samenwerking en inzet op tal van thema’s. Complimenten wat dat betreft aan onze partner de gemeente Gouda tot nu toe.”

Advertisements