GoudApot : 150 initiatieven ondersteund in 2018

Gouda – GoudApot heeft het afgelopen jaar weer veel projecten en activiteiten van actieve Gouwenaren ondersteund. Dit blijkt uit het jaarverslag dat deze week is verschenen. In 2018 ontving GoudApot 219 aanvragen (met een totaalbedrag van €580.000), waarvan er 150 een financiële bijdrage kregen. GoudApot besteedde daarmee bijna de volledige €240.000 die de stichting voor inwonersinitiatieven beheert.

Voorzitter Robert Kreder: “Het is mooi dat veel Gouwenaren GoudApot weten te vinden. Mede daardoor konden ze hun plannen voor een mooier en fijner Gouda realiseren. We ontvangen ongeveer vier aanvragen per week. Onlangs konden we zelfs de 700e aanvraag, die we sinds onze oprichting hebben ontvangen, inschrijven.”

Opvallend blijft de grote diversiteit in de aanvragen. De meeste toegekende aanvragen in 2018 hebben betrekking op projecten in de wijk, gevolgd door culturele activiteiten. Voorbeelden zijn de Openlucht-bioscoopavond in Westergouwe, waarbij nieuwe bewoners elkaar konden ontmoeten en de saamhorigheid werd vergroot; de kerstbomen die rondom Gouda bij Kaarslicht door buurtbewoners in de Karnemelksloot zijn aangebracht en diverse buurtfeesten en straatbarbeques. Ook voor de afscheidsavond van stadsdichter Hanneke Leroux werd een beroep gedaan op GoudApot. Een overzicht van alle aanvragen is te vinden op www.goudapot.nl.

In 2018 wees GoudApot 50 aanvragen af; 19 aanvragen werden ingetrokken. Van het budget van 240.000 euro bleef ongeveer 4.500 euro in kas. GoudApot stort dit geld zoals is afgesproken terug naar de gemeente.

Speerpunten 2019
In het jaarverslag zijn ook speerpunten voor 2019 opgenomen. Het primaire proces van het behandelen van aanvragen blijft het voornaamste aandachtspunt. Daarnaast wil GoudApot de samenwerking met andere Goudse organisaties intensiveren, om zodoende bekendheid te vergroten en met elkaar aan een nog mooier Gouda te werken.

GoudApot: met en voor inwoners
Stichting GoudApot startte in januari 2016 en was een idee van inwoners zelf. De stichting ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Gouda om actieve Gouwenaren te voorzien van geld en adviezen voor activiteiten en projecten die goed zijn voor Gouda. Inwoners verdelen zelf het volledige gemeentelijke budget van 240.000 euro per jaar. GoudApot is daarmee een uniek voorbeeld van burgerparticipatie. Dat blijkt ook uit de recent verschenen Trendrede waarin GoudApot èn GoudAsfalt genoemd worden als vernieuwende voorbeelden van inwonersparticipatie en burgerinitiatief.

 

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

15-04-2019 10:30