Gouda Vestingstad, het vertellen waard!

Gouda – De Storytellingbijeenkomst Gouda Vestingstad, die dinsdag 22 mei in de Chocoladefabriek was georganiseerd, werd onder grote belangstelling geopend door de burgemeester van Gouda Milo Schoenmaker. Meer dan 60 enthousiaste deelnemers uit Gouda en omstreken lieten zich informeren, inspireren en enthousiasmeren om met het thema Gouda Vestingstad aan de slag te gaan.

Onder de bezielende leiding van storyteller Raymond den Boestert van de Vertelacademie werden de deelnemers teruggevoerd naar de Markt in Gouda ten tijde van het rampjaar 1672, waar Willem III bij het stadhuis ontvangen werd door het stadsbestuur. De deelnemers werd gevraagd, de beelden die daarbij boven water kwamen, vast te leggen in een tekening om vervolgens het verhaal daarachter aan elkaar door te vertellen.

Dit leverde verrassend veel verhalen op. Deze worden nog verder uitgewerkt voor de platforms Goudse Geheimen en Oude Hollandse Waterlinie. Platforms waarop verhalen van Gouwenaren verzameld worden voor 2022. Het jaar dat de stad Gouda, 750 jaar stadsrechten viert en het 350 jaar geleden is dat de Oude Hollandse Waterlinie in allerijl werking gesteld werd om de Fransen tegen te houden.

Advertisements

(Foto Verhoeven Fotografie)

‘Vertel en doe mee aan Gouda Vestingstad’

Reden van de Storytellingbijeenkomst is het feit dat Gouda vorig jaar lid is geworden van de Unie van Vestingsteden en daarmee erkend is als belangrijke stad in de Oude Hollandse Waterlinie. Er is echter nog relatief weinig bekend over de rol van Gouda in de verdediging van Holland ten tijde van het rampjaar 1672. Daar wordt vanaf nu verandering in gebracht. Onder het motto ‘Vertel en doe mee aan Gouda Vestingstad’ worden dit jaar nog enkele publieksactiviteiten rondom Gouda Vestingstad georganiseerd:
• 6 juni: Waterliniedag for kids door Gouda
• 8 september: Prinsenconcert in Gasthuiskapel
• 15 oktober: Lezing Wouter Troost voor Die Goude in Concordia
• 10 oktober – 17 november: Expositie Bieb onder water in de Garenspinnerij
• 20 oktober: Historische modeshow in de Sint Jan

Gouda Vestingstad in een initiatief van Historisch Platform Gouda i.s.m. de Stichting Oude Hollandse Waterlinie en de Stichting Struinen en Vorsen ondersteund door de provincie Zuid-Holland, Rabobank Gouwestreek, Prins Bernard Cultuurfonds, GoudApot, gemeente Gouda, stichting Het Oude Mannenhuis en Stichting Jac. Bezemer.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda app voor iOS en Android
25-05-2018 11:43