Gouda tegen schaligas boringen

Een meerderheid van de gemeenteraad van Gouda is tegen het boren naar schaliegas in de stad. Een motie van de raadsfracties van Partij van de Dieren, SP, Groen Links, Christen Unie, PvdA en Gouda’s 50+ Partij hierover werd aangenomen. Het college van burgemeester en wethouders scharen zich erachter. Hoewel in de regio nog geen vergunningen zijn aangevraagd voor proefboringen, wil dat niet zeggen dat dat niet gaat gebeuren, aldus de Partij van de Dieren, die het initiatief nam voor de motie. Omdat het schaliegas onder ons land maar voor enkele jaren voorraad oplevert, is het niet te verwachten dat de provincie Zuid-Holland wordt uitgesloten van winning.(Bron AD)