Gouda ondertekent Schone Lucht Akkoord

Gouda – In 2030 50% gezondheidswinst door schonere lucht ten opzichte van 2016. Die afspraak, het Schone Lucht Akkoord, tekenen 9 provincies en ruim 35 gemeenten met minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) maandag in Utrecht. Het Schone Lucht Akkoord betekent dat mensen langer en gezonder en met meer kwaliteit leven. Wethouder Hilde Niezen tekende voor Gouda het akkoord.

De luchtkwaliteit is in Nederland sinds de jaren 90 enorm verbeterd. Toch overlijden jaarlijks nog 11.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. Er is dus nog veel gezondheidswinst te boeken. Het Schone Lucht Akkoord betekent dat mensen langer en gezonder en met meer kwaliteit leven. Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens.
Rijk, gemeenten en provincies die meedoen verplichten zich jaarlijks de voortgang te laten zien. Het Schone Lucht Akkoord werd voor de zomer aangekondigd en bouwt verder op bestaand beleid, zoals het klimaatakkoord en de stikstofaanpak. Het kent een aantal nieuwe maatregelen.

Voor het Schone Lucht Akkoord is door het Rijk €50 miljoen uitgetrokken. Per gemeente of provincie is er een aanvullend uitvoeringsplan met in totaal tientallen miljoenen aan investeringen.

Advertisements

Wethouder Hilde Niezen: “Het verbeteren van de luchtkwaliteit is belangrijk voor onze gemeente. Daarom onderzoeken we hoe de komende jaren de uitstoot van uitlaatgassen het beste verminderd kan worden. Zoals het autoluw maken van de binnenstad en de randen, het uitbreiden van 30 km-zones, het terugdringen van vervuilende voertuigen en het stimuleren van schone vormen van vervoer. Voor de bevoorrading van winkels en bedrijven in de binnenstad kijkt de gemeente samen met de ondernemers hoe zwaar vrachtverkeer verminderd kan worden door gezamenlijke binnenstadbevoorrading.”

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android
12-01-2020 21:00