Gouda: Onderhandeling voor beschermd wonen afgerond

Gouda is als centrumgemeente verantwoordelijk om Beschermd Wonen te regelen voor de regio Midden Holland. Hiervoor zijn nu afspraken gemaakt met de huidige aanbieders van het beschermd wonen: Eleos, Kwintes en Leger des Heils. Op 5 november vindt ter afsluiting van de onderhandelingen nog een formeel tekenmoment in het Huis van de Stad plaats.
Met het afsluiten van de contracten is Gouda één van de eerste gemeenten in Nederland die de inkooponderhandelingen voor Beschermd Wonen heeft afgerond. Van de 4 grote inkooptrajecten in het sociaal domein, als gevolg van de decentralisaties, zijn er nu 3 afgerond.

Beschermd wonen is bedoeld voor personen vanaf 18 jaar met een psychiatrische stoornis die tijdelijk of voor een langere periode niet meer zelfstandig kunnen wonen. De doelgroep is heel divers: van jongeren met een autisme stoornis tot aan uitbehandelde verslaafden. Over het algemeen hebben alle bewoners van het beschermd wonen een verleden in de GGZ achter de rug. Behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis heeft niet geleid tot resultaat of men is na behandeling nog niet in staat zelfstandig te wonen. Er is sprake van een zeer kwetsbare groep in de samenleving.

Eleos, Kwintes en het Leger des Heils bieden nu al beschermd wonen aan bewoners uit Gouda en omliggende gemeenten. Met het afsluiten van de contracten is de zorg aan deze kwetsbare doelgroep vanaf 1 januari gegarandeerd. Bestaande cliënten behouden hun rechten voor in ieder geval 5 jaar of als dat korter is, voor de duur van hun indicatie. Voor inwoners die hun zorg met een PGB zelf inkopen, geldt dat het PGB voor beschermd wonen maximaal één jaar lang onder het overgangsrecht valt, dus alleen in 2015. In de loop van 2015 gaat het gemeentelijk Wmo loket met alle PGB houders van beschermd wonen in gesprek over de vervolginvulling van hun indicatie.

Advertisements

Vanaf 1 januari is het Wmo-loket van gemeente Gouda de toegang tot beschermd wonen in de regio. De deelnemende gemeenten zijn Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zuidplas.