Gouda meldt: Top60 aanpak geeft voorzichtige positieve ontwikkeling

De Top60 is nu ruim één jaar actief en de voorzichtige positieve ontwikkeling sinds de start van de Top60, heeft zich in het tweede half jaar verder doorgezet. De woninginbraakcijfers (- 22%) en jeugdoverlastcijfers (- 33%) laten in het eerste half jaar van 2014 een verbetering zien ten opzichte van het eerste half jaar van 2013. Ook is er een positieve trend gezet in het recidive-aantal. Top60-jongeren zijn in het afgelopen jaar (juli 2013 – juli 2014) minder vaak aangehouden voor een misdrijf dan in het jaar daarvoor (77% – 61%).

Burgemeester Schoenmaker: ‘Sinds de start van de Top60 aanpak in juli 2013 zien we voorzichtige positieve resultaten. Ik ben blij dat deze ontwikkeling zich ook in het tweede half jaar Top60 aanpak heeft doorgezet. Uiteindelijk is het doel van de Top60 aanpak een doorbraak te bewerkstellingen in het gedrag van Top60 leden. Zover zijn we nog niet, maar er wordt met alle partijen heel hard gewerkt binnen de drie pijlers van de Top60-aanpak, om deze positief ingezette ontwikkeling nu verder uit te bouwen.’