Gouda geeft minder geld uit aan jeugdzorg

zorg

Gouda en de gemeenten in de regio denken in 2016 twintig procent te kunnen bezuinigen op jeugdhulp. Op basis van ervaringen in het eerste half jaar en onderdruk van verdergaande bezuinigingen is nagedacht over een nieuwe aanpak. Er wordt ingezet op minder intensieve, kortere zorg. Het is de bedoeling de eigen kracht van burgers te stimuleren. Ook wil de gemeente dat de relatie tussen zorgverleners en huisartsen verbetert. Volgende week begint de aanbesteding voor de jeugdzorg voor 2016. Daarbij is ook ruimte voor nieuwe aanbieders. De aanbesteding moet voor 1 december afgerond zijn. (bron AD)