Gouda 10 jaar eerder gasloos; nu overtroffen door Woerden

Close up of a gas burner

Gouda – De collegedoelstellingen omtrent de ambitie om Gouda al in 2040 gasloos te maken zijn niet gewijzigd, laat de woordvoerder van de gemeenteraad weten. Dit was het antwoord op een van onze vragen over de voortgang van de transitie. De volgende vraag was of het politieke geharrewar in Den Haag en daardoor de vertraging in de besluitvorming, Gouda niet aan het denken zet? Op deze vraag was het antwoord dat de landelijke ontwikkelingen met belangstelling gevolgd worden maar dat de voorbereidingen ondertussen gewoon doorgaan. De aangekondigde brochure over de transitie, die in het voorjaar zou verschijnen, wordt een campagne gericht op wat mensen nu al kunnen doen. Deze blijkt in voorbereiding maar een startdatum werd niet gegeven. De vaart zit er dus nog niet echt in.

Wellicht aangespoord door Gouda wil Woerden al in 2030 gasloos zijn
In Woerden is wethouder Tymon de Weger (Christen Unie-SGP) actief op het gebied van de transitie. Woerden wil dus 10 jaar sneller dan Gouda zijn. Hij blijkt een optimist want op vragen over zijn ambitie, antwoordde hij de oppositiepartijen en de woningcorporatie Groen West, dat het wel degelijk haalbaar is. Het leek eerst alleen te gaan om de wijk Schilderskwartier en louter voor deze wijk wil de gemeente 20 miljoen euro van het Rijk hebben. De corporatie Groen West zou dan met die subsidie versneld aan de slag kunnen gaan met het duurzaam maken van de huurwoningen. De Weger zegt er nog fijntjes bij dat de post “onvoorzien” ook nog eens 20 miljoen euro bedraagt. Hallo Gouda, je moet er dus wel snel bij zijn want anders heeft Woerden het potje voor de regio al leeggeplukt. Hoewel, of het geld voor Woerden er komt is nog volstrekt onbekend en gezien de Haagse traagheid zal het antwoord nog wel even op zich laten wachten. Bij dit Woerdens initiatief hoort nog wel een “maar” en geen onbelangrijke: Komt het geld er niet, dan gaat het feest niet door!

Het kan nog gekker, Amersfoort wil in 2030 een CO² neutrale stad zijn
Het gemeentebestuur van Amersfoort beweert dat meer dan 40% van de CO² uitstoot komt door verwarming met aardgas van woningen en gebouwen. In juli neemt de gemeenteraad een besluit over de nu in ontwikkeling zijnde Warmtevisie. Amersfoort meldt nog niets over de kosten maar zoals bij alle andere gemeenten en woningcorporaties wordt er hunkerend naar den Haag gekeken. Overigens doet de Goudse wethouder Rogier Tetteroo dat ook en hij merkte daar terloops bij op dat het Rijk van de corporaties jaarlijks veel geld opeist via de zo genaamde huurdersheffing. Met dat geld zouden al veel woningen extra geïsoleerd kunnen zijn.

Advertisements

Het geld bij de Rijksoverheid moet wel tegen de plinten klotsen
Nu zit het economisch wel mee en meldt de minister van Financiën dat er meer meevallers dan tegenvallers zijn, het gaat bij de transitie al met al over gigantische bedragen. Een van de meevallers zal wel ontstaan zijn door de huurderheffing die het Rijk via de woningcorporaties binnensleept. Krijgen deze straks subsidie voor de isolatie en transitie die ze eerst zelf opgehoest hebben.
Binnenskamers wordt er in den Haag waarschijnlijk heftig gediscussieerd over de aanpak en de consequenties van het energieakkoord, dat eigenlijk alleen maar een voorstel is. Wellicht is het onze nationale bestuurders inmiddels ook duidelijk geworden dat de transitie nog niet eens de snelheid van een boemeltje heeft, omdat iedereen eerst wil weten hoe groot (of wellicht hoe beperkt) de geldstroom vanuit den Haag zal zijn. Tijd voor een beknopt overzicht van wat “hongerige monden”:

• Utrecht, Woerden en Wageningen zijn gemeenten die voorop lopen in het aardgasvrij maken van wijken. Wethouder Van Hooijdonk (GroenLinks) in Utrecht is zo geschrokken van de kosten, dat hij roept dat het veel goedkoper moet, anders komt er van de transitie niets terecht. Goedkoper betekent waarschijnlijk meer geld uit den Haag.

• Wageningen en Woerden willen een grotere bijdrage van het Rijk, want anders gaan de huiseigenaren dwarsliggen.

• Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, komt met een onderzoekresultaat waaruit blijkt dat circa 43 procent van de Nederlandse huiseigenaren niet van plan is om binnen nu en vijf jaar de woning te verduurzamen. Men verwacht o.m. dat het energiezuinig maken van de woning in de toekomst goedkoper wordt.

• Jan van Zanen (burgemeester van Utrecht) is voorzitter van de VNG. Hij zegt: “Wij zijn van mening dat er snel concrete voorstellen moeten komen om de transitie voor onze inwoners betaalbaar te maken. Het succes van de energietransitie is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt. Zorg er daarom voor dat het voor woningeigenaren financieel aantrekkelijk is om hun huis te verduurzamen. Alleen dán is de energietransitie haalbaar.”

Verborgen kosten komen aan de oppervlakte
In een eerder gesprek met Stedin over hun aardgasnet, kwam ook het loskoppelen van woningen aan de orde. Veel bewoners denken: “lekker laten liggen want misschien komt er later wel waterstof doorheen”. Stedin wees toen op hun plicht om hoofdleidingen te verwijderen als er geen gas meer wordt afgenomen. Dat geldt ook voor de huisaansluitingen. Die mogen een half jaar na de afkoppeling blijven zitten, maar dan moeten ze uit veiligheidsredenen worden verwijderd. Inmiddels heeft Radar uitgezocht wat dit de bewonder gaat kosten. Niets gratis dus maar een flink bedrag dat varieert van 244 euro tot 771 euro. En dan is er ook nog verschil in kosten tussen laag- en hoogbouw. Je krijgt er als consument niets voor terug, het kost je alleen maar geld. En van Netbeheerder veranderen is niet mogelijk. Wie weet wat ons nog meer te wachten staat?
Voorlopige conclusie: Het doel is goed maar het traject veel te kort. Hoe sneller de transitie wordt uitgevoerd hoe meer worden de kosten in een kortere tijd geperst. Bovendien rijst de vraag hoe volgende kabinetten hiermee om zullen gaan.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

03-06-2019 11:15