GHZ Ziekenhuis mogelijk financieel in de gevarenzone

Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda verkeert volgens accountants- en adviesbureau BDO Branchegroep Zorg Financieel in de gevarenzone. De organisatie stelt dat in een onderzoek naar de financiële positie van ziekenhuizen in Nederland. Het Goudse ziekenhuis staat in de ranglijst op de op een-na-laatste plaats. Godfried Barnasconi, de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van het Groene Hart Ziekenhuis, is het niet eens met de conclusie. Volgens hem wordt in het onderzoek een veel te somber beeld geschetst. Volgens de nieuwe voorzitter hoeven personeel en patiënten geen zorgen te maken en gaat het goed met het Groene Hart Ziekenhuis. De ranglijst is gebaseerd op de jaarcijfers van 2013. Dat jaar heeft het ziekenhuis een negatief resultaat van bijna 900.000 euro. Dit was echter vooraf door het ziekenhuis begroot en heeft de maken met de kosten van de nieuwbouw.(Bron AD)