GHZ ontvangt opnieuw keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

De ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG hebben aan 55 van de 120 ziekenhuislocaties het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis toegekend. Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) is trots dat zij ook dit jaar het keurmerk heeft ontvangen. De normering om voor het keurmerk in aanmerking te komen is behoorlijk aangescherpt. Continuïteit van zorg heeft zwaar mee gewogen bij de beoordeling van de mate van seniorvriendelijkheid.

Voor het GHZ is de zorg voor senioren een aandachtsgebied. Dit blijkt uit de hoge scores op een aantal belangrijke criteria van het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis. Zo is er een gespecialiseerd team voor ouderenzorg en is er veel aandacht voor de gezondheidsrisico’s voor ouderen. Door goede afstemming met huisartsen, thuiszorg en verpleeghuizen wordt ook voor en na de opname extra aandacht besteed aan de zorg voor de oudere patiënt.

Service, gastvrije ontvangst en seniorvriendelijke inrichting

Speciale services die het GHZ biedt, maken het verblijf in het ziekenhuis aangenamer. Op de verpleegafdeling geriatrie (ouderenzorg) is er 7 dagen per week activiteitenbegeleiding in een mooie ruimte. Er is ook daglichtverlichting op deze afdeling, wat zorgt voor een prettige ambiance en bijdraagt aan het herstel. De GHZ Regiobus haalt patiënten kosteloos in het eigen dorp op en brengt hen direct naar het ziekenhuis. Bij binnenkomst in het ziekenhuis staan gastheren en –vrouwen klaar voor begeleiding en een gastvrije ontvangst.