Gemeenten richten gezamenlijk "Duurzaam Bouwloket" op

Inwoners van de regio Midden-Holland en Alphen aan den Rijn kunnen voor vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen,
energiebesparing of energie opwekken, terecht bij het Duurzaam Bouwloket. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk,
Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en de toekomstige gemeente Krimpenerwaard zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met het
Duurzaam Bouwloket (www.duurzaambouwloket.nl). Zij staan borg voor onafhankelijk en gratis advies.

Energiebesparende maatregelen kunnen de energierekening flink omlaag brengen. Maar welke maatregelen getroffen kunnen worden en hoe je dat doet,
is voor veel mensen onbekend. Bestuursvoorzitter van de omgevingsdienst Midden-Holland, burgemeester Van der Kamp: “Het is belangrijk dat we inwoners
informeren over de besparingsmogelijkheden die er zijn binnen hun woning. Wij roepen u daarom op gebruik te maken van het Duurzaam Bouwloket. We willen
allemaal wel onze energielasten terugbrengen en zo starten we met bijdragen aan een steeds duurzamere samenleving. Besparen loont!”

Wat kunnen inwoners verwachten?
Via de website, per mail of telefonisch kunnen inwoners bij het Duurzaam Bouwloket terecht voor al hun vragen over kwaliteitsverbetering en
besparingsmogelijkheden voor de woning. Ook staat het Duurzaam Bouwloket regelmatig op markten en zijn ze aanwezig bij informatiebijeenkomsten.
Naast het thema energie zijn de onderwerpen gezondheid en wooncomfort belangrijke aandachtspunten binnen de nieuwe energieloketstructuur.
Ga naar www.duurzaambouwloket.nl en ontdek de mogelijkheden.

Advertisements

Samenwerking lokale bedrijven
Naast het informeren en adviseren van bewoners zien de gemeenten in de regio Midden-Holland en Alphen aan de Rijn dat er een belangrijke rol ligt bij
de samenwerking met de lokale uitvoerende bedrijven. Deze bedrijven krijgen op de site van het Duurzaam Bouwloket ruimte om voor bewoners interessante
aanbiedingen te doen op energiegebied . Om te stimuleren dat lokale bedrijven zich aanmelden, wordt op 22 januari een regionale bijeenkomst georganiseerd
om de eerste bedrijven en bewonersinitiatieven aan elkaar te koppelen. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Evertshuis in Bodegraven en begint om 17:00 uur.