Gemeente sluit illegale bar motorclub No Surrender

In een bedrijfspand aan de Gouderaksedijk in Gouda is tijdens een schouw op vrijdagavond 6 maart een illegaal clubhuis van No Surrender aangetroffen. Delen van het bedrijfspand bleken ingericht te zijn als clubhuis, inclusief een bar en boardroom. Elf personen werden in het pand aangetroffen. Op last van de gemeente Gouda zijn de bar en boardroom afgesloten, voorzien van nieuwe sloten en verzegeld. Dit omdat dergelijke horeca-activiteiten niet zonder vergunning plaats mogen vinden en in strijd zijn met het bestemmingsplan.

Na signalen van de aanwezigheid van mogelijk illegale horecapraktijken in een bedrijfspand aan de Gouderaksedijk, is de gemeente Gouda met ondersteuning van de politie overgegaan tot controle van het pand. Daarbij werd een clubhuis van No Surrender met illegale horeca aangetroffen.

Niet faciliteren Outlaw Motor Gangs (OMG’s)
Op landelijk niveau zijn afspraken gemaakt over de aanpak van OMG’s, waaronder No Surrender valt. Leden van deze clubs moeten zich net als anderen houden aan de wet- en regelgeving. De rol van de gemeente hierin is het zo min mogelijk ruimte geven aan (leden van) OMG’s om illegale activiteiten te ondernemen.

Advertisements