Gemeente meldt: Gouda gaat samen aan de slag!

Van het stadhuis

In Gouda willen we een inclusieve samenleving waar iedereen werkt naar eigen vermogen of actief is voor de samenleving. Voor iedereen die kan werken, ontwikkelt de gemeente in 2015 het werkprogramma Gouda aan de Slag. Voor diegenen die binnen dit werkprogramma niet succesvol zijn, wordt een kort en intensief traject ingezet. Dit gebeurt om hun maatschappelijke participatie zoveel mogelijk te waarborgen. Dit en meer staat in de Participatienota 2015-2018, die de gemeenteraad op woensdag 1 april heeft aangenomen. De prioriteit van dit beleid is de uitstroom naar werk bevorderen, zonder structurele ondersteuning.
Nieuwe doelgroepen

Met de komst van de Participatiewet is de gemeente vanaf 1 januari ook verantwoordelijk voor de ondersteuning naar werk van inwoners die voorheen een beroep deden op de Wajong en WSW.

Advertisements

Beschut werk
Om mensen met een arbeidsbeperking ondersteuning te geven op de werkplek, biedt de gemeente hen beschermd werk aan. Dit is een uitgebreid palet van middelen om hen te ondersteunen, zoals werkplekaanpassingen en jobcoaching. Maar de gemeente maakt het ook voor werkgevers makkelijker om mensen met een beperking aan te nemen, zoals een structurele loonkostensubsidie en een no-riskpolis om het risico van ziekteverzuim weg te nemen.

Werk- en ontwikkelcentrum
Voor mensen met uitkering die geen beperking hebben, zet het college een werk- en ontwikkelcentrum op om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Dit centrum verzorgt en begeleidt het opdoen van werkervaring, arbeidsfittrainingen of korte cursussen. Het doel is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te laten gaan, zodat zij zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Samen aan de slag
Het college gaat samen met bedrijven, werknemersorganisaties, onderwijspartijen, Promen, maatschappelijke organisaties en omliggende gemeenten aan de slag om zoveel mogelijk Gouwenaren te laten deelnemen op de arbeidsmarkt.