Gemeente besluit: PWA Kazerne voor beide organisaties

Het Goudse College kiest voor de combinatie Ark/Gemiva en het Islamitisch centrum als invulling voor de PWA Kazerne. Dat blijkt de notitie welke de gemeente heeft vrijgegeven.

Volgens de gemeente is er voldoende ruimte op het complex om beide doelstellingen te realiseren. De Gemeente stelt voor om het pand te splitsen zodat beide initiatieven een deel kunnen kopen. Alleen in deze constructie is de gemeente bereidt om de kazerne over te nemen van het rijk. Voorwaarde is wel dat de gemeente geen enkel financieel risico wil lopen. Dat lijkt in tegenspraak aangezien bij een zgn ABC constructie de gemeente altijd een theoretisch risico loopt.

De gemeente zal de komende periode expertise beschikbaar stellen om het plan verder te ontwikkelen.

Advertisements

Daarnaast is het gesprek met de buurt over de verwachte verkeersoverlast in gang gezet met een bewonersbrief.