Geen politiek gewin voor oppositie tijdens behandeling PWA-kazerne

Het was vooral wachten tijdens de gemeenteraadsvergadering op moties en overwegingen van de oppositie over het feit dat B&W het originele plan voor de PWA-kazerne heeft teruggetrokken. Het leek soms net een slecht schaakspel met als climax een motie van wantrouwen opgesteld door GBG, CDA, PvdD, G50+, CU, SGP.

Het eindresultaat bleef zoals de avond was begonnen: een meerderheid stemt in met het nader onderzoeken van de handreiking van El Wahda. Dit betreft een aanpassing van het plan voor de herbestemming van de PWA kazerne met daarin opgenomen een veel kleinere moskee in combinatie met De Ark en Gemiva. Dit nieuwe plan voorziet ook in betrokkenheid en afstemming met alle belanghebbende en stakeholders.