Geen aardgasboring bij Haastrecht

In Haastrecht wordt geen proefboring naar aardgas gedaan. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard heeft besloten geen vergunning af te geven.

In juli vorig jaar diende het bedrijf Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. bij de toenmalige gemeente Vlist een aanvraag in om een proef aardgasboring te doen in een weiland vlakbij de Hoenkoopse Buurtweg. Daarin werd gesproken over het inrichten van een mijnbouwlocatie om te kunnen boren.

Tijdens de behandeling van de aanvraag hebben meerdere instanties ‘grote zorgen geuit tegen het verlenen van de vergunning’. Het college van B&W kreeg van hen ook het verzoek om de vergunning te weigeren.

Standpunt gemeenteraad

De burgemeester en de wethouders van de voormalige gemeente Vlist besloten in november vorig jaar ‘in principe medewerking te verlenen’, maar het besluit moest daarna ook nog aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Die waren in december unaniem tegen. Het huidige college van B&W besloot daarom dat standpunt te steunen en de vergunning te weigeren.