Fusie Woonpartners Midden-Holland en Zuidrandflat

De nauwe samenwerking tussen de woningcorporaties Woonpartners en Zuidrandflat van de afgelopen 7 jaren wordt vanaf 2015 voortgezet in de vorm van één gezamenlijke organisatie.
De dienstverlening aan de bewoners van deze woonvoorziening voor zelfstandig wonende ouderen wordt onveranderd voortgezet. Het huidige personeel komt in dienst van Woonpartners en blijft betrokken bij De Zuidrandflat.
Met het plaatsen van definitieve handtekeningen en de overdracht van de voorzittershamer draagt het bestuur van De Zuidrandflat het woongebouw voor zelfstandig wonende ouderen over aan Woonpartners. De fusie wordt formeel van kracht op 31 december 2014.

Ministeriele goedkeuring
De minister van Wonen en Rijksdiensten en de toezichthouders, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw(WSW) en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), hebben inmiddels hun akkoord gegeven voor de fusie. Verder hebben de gemeenten Alphen aan de Rijn, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas, die het werkgebied van Woonpartners Midden-Holland vormen, met het fusievoornemen ingestemd.
Ook de bewoners van de Zuidrandflat en de beide huurdersbelangenorganisaties die Woonpartners rijk is, de Huurdersbelangenorganisatie Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle (HWZM) en de Stichting Huurders Woonbelangen Midden-Holland (HWHM) hebben met het fusievoornemen ingestemd.