Fractie Gouda Positief wil betere raadsvergaderingen

Vanavond zal Marjolijn van den Tweel van Gouda Positief pleiten voor beter georganiseerde
raadsvergaderingen. Dit naar aanleiding van de grote hoeveelheid (14) agendapunten, en daarnaast
nog eens 21 moties en/of amendementen. Deze moeten allemaal vanavond worden behandeld. De
vergadering begint daarnaast vanavond pas na 20:00, vanwege een voorliggende vergadering.

Marjolijn: “Onze raadsleden zijn parttimers, zij doen het raadslidmaatschap naast hun drukke baan.
We zijn denk ik drie tot vier avonden per week weg van huis voor Gouda, en dat hebben we graag
voor onze stad over. Gisteravond hebben we de vergadering van vanavond voorbereid in de fractie.

Tot vanmiddag laat echter wordt er elektronisch zoveel nieuwe informatie over ons uitgestort, dat voor
ons het overzicht totaal ontbreekt. Ook bespreking met de collega’s op zo’n korte termijn is
onmogelijk. En dat terwijl het toch om zeer belangrijke onderwerpen gaat.” Onder andere de transities
in het sociaal domein, PWA kazerne en enkele bouwinitiatieven staan op de agenda, onderwerpen die
de gemoederen in Gouda flink bezig houden. Gouda Positief wil hier zeer zorgvuldig in handelen en
besluiten nemen, dat staat op gespannen voet met bovengenoemde wijze van vergaderen.

Advertisements

Daarom zal Gouda Positief bij monde van Marjolijn van den Tweel vanavond pleiten voor een
zorgvuldige behandeling en een einde van de vergadering om uiterlijk 23:00, zodat de kwaliteit en
zorgvuldigheid van de besluiten kan toenemen. Wat Gouda Positief betreft moet de rest van de
agenda maar op een andere dag worden behandeld, als de vergadering dan nog niet klaar is.

“Het Goudse publiek snapt allang niet meer hoe wij vergaderen en tot besluitvorming komen. Iemand
die om 6:00 is opgestaan kan niet ’s avonds laat nog fris en fruitig besluiten over zoiets belangrijks als
toewijzing van zorg aan de mensen in Gouda die dat nodig hebben. Zeker niet als je veel moties en
amendementen nog maar net hebt gezien in hun definitieve vorm, “ Aldus Marjolijn van den Tweel,
woordvoerder sociaal domein namens Gouda Positief. Het uitsmeren van een dergelijk lange agenda
over meerdere dagen is dus wat Gouda Positief betreft onvermijdelijk en noodzakelijk voor een goede
voorbereiding en besluitvorming. Om een daad te stellen zal de fractie van Gouda Positief daarom om
exact 23:00 de raadsvergadering verlaten, na dat netjes te hebben aangekondigd aan het begin van
de vergadering. Overigens heeft de fractie daartoe het volste recht, want 23:00 is de officiële eindtijd
van deze raadsvergadering volgens het reglement van orde vastgesteld door de raad zelf.