Formatie Gouda gaat nieuwe fase in met Mirjam Salet als procesbegeleider

Gouda – De beoogde coalitiepartners D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en CDA hebben voormalig burgemeester Mirjam Salet bereid gevonden de gesprekken die de partijen gaan voeren te begeleiden.

Na de recente gemeenteraadsverkiezingen werd eerst een verkenning uitgevoerd door tweedekamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66). Uit zijn advies bleek dat een voortzetting van de samenwerking tussen de partijen die ook de vorige periode het college vormden, het meest kansrijk is. De samenwerking in de afgelopen periode was goed en de partijen hebben gezamenlijk hun meerderheid in de raad vergroot. In het advies van Sjoerdsma werd ook aangedrongen op het werken aan een betere verhouding tussen gemeenteraad en college, en op een steviger positie voor de gemeenteraad. Zowel de raad als de onderhandelende partijen hebben die handschoen opgepakt. Eerst is de gemeenteraad nu aan zet om te bepalen hoe zij die samenwerking en de verschillende rollen zien, en om de onderwerpen te kiezen waarop de raad meer initiatief wil pakken. Tegelijkertijd bereiden de onderhandelende partijen zich voor op de inhoudelijke gesprekken, waarbij de uitkomsten van dat raadsoverleg belangrijke bouwstenen zullen zijn. Gestreefd wordt naar een akkoord op hoofdlijnen, om zowel de raad optimaal in positie te houden maar ook specifieke coalitieafspraken te kunnen vastleggen.

De partijen zijn blij dat die gesprekken geleid zullen gaan worden door Mirjam Salet, voormalig burgemeester van Gouda. Salet was waarnemer tussen januari en november 2019. In die periode heeft ze de stad en de bestuurders goed leren kennen. De stad heeft haar leren kennen als rustige en besliste gespreksleider. Ze wordt dan ook gezien als de ideale kandidaat om deze klus te klaren.

Advertisements

Mirjam Salet heeft een grote staat van dienst. Voordat ze naar Gouda kwam was ze jarenlang burgemeester van Spijkenisse en de fusiegemeente Nissewaard. Daarvoor was ze reeds burgemeester in ’s Gravendeel en Hoogezand-Sappemeer.

De partijen zullen de inhoudelijke besprekingen op korte termijn beginnen en hopen die begin juni af te ronden. Het nieuwe college van B en W zou dan zijn werkzaamheden in juni kunnen starten.
19-04-2022 18:00