Fietsen uit het zicht en overkapt busstation

Het zuidelijk stationsgebied, de ontvangstruimte van de binnenstad, krijgt een andere uitstraling. De fietsen verdwijnen uit het zicht en komen in drie nieuwe stallingen waarin plaats is voor ongeveer 3400 fietsen, bijna het dubbele van wat er nu kan worden gestald. Voor busreizigers komt er een overkapt eilandperron, waar omheen de bussen stoppen. De route naar de stad wordt groener en fiets- en voetgangersvriendelijk. Maandagavond werden in het Huis van de Stad de omwonenden geïnformeerd. De bedoeling is dat de werkzaamheden in 2018 starten.

De grootste van de drie fietsenstallingen komt aan de oostzijde van het stationsgebouw, tegen het spoor aan en achter het busstation. De andere twee komen aan de westkant van het station en in de kelder (die wordt uitgebreid).

Overkapt eilandperron
Voor de busreizigers komt er een overkapt eilandperron. Vanaf het verblijfsperron kunnen reizigers in een van de bussen stappen die rond het perron stoppen. De bedoeling is dat het gebied autoluw wordt en daardoor veiliger voor fietsers en voetgangers. Voor auto’s wordt de Vredebest eenrichtingsverkeer. Automobilisten kunnen vanaf de Vredebest en de Kadebuurt wel langs het station, maar moeten via de Crabethstraat of het Van Bergen IJzendoornpark park het stationsgebied weer verlaten. De rijbaan van de Vredebest wordt smaller gemaakt, het westelijke trottoir dubbel zo groot. De route van station naar het centrum krijgt een herkenbare accentuering, door bomen en de bestrating. Hier komen dezelfde rode klinkers als die in het winkelgebied in het centrum liggen.

Advertisements

Platanen
Een groot deel van de bestaande platanen zal verdwijnen. Volgens de gemeente is de conditie van de bomen niet zo best. Daar komt bij dat men liever ruimte wil voor bomen met (fijnmazig) blad, dan de platanen met geknotte kroon. De verwachting is dat heel 2017 nodig is voor voorbereiding, het verkrijgen van vergunningen en aanbesteding, en dat in 2018 en 2019 de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd.