Fietsen op de Hoge Gouwe: straks in twee richtingen toegestaan(?)

De verkeersvriendelijkheid van de binnenstad kan altijd beter. Daarom verkent de werkgroep verkeer van het wijkteam Binnenstad verschillende plekken waar verbeteringen mogelijk zijn. Zo wordt er al jaar en dag op grote delen van de Hoge Gouwe in twee richtingen gefietst. Op twee delen is dit al toegestaan, namelijk tussen de Aaltje Bakstraat en de Sint. Joostbrug / Lange Groenendaal en tussen het Nonnenwater en de Nieuwehaven. Op de andere gedeelten van de Hoge Gouwe mag het niet. Maar als het aan het wijkteam Binnenstad en de initiatiefgroep Raambuurt ligt, komt hier verandering in. De gemeente heeft positief gereageerd op het voorstel om dit voor de hele Hoge Gouwe toe te staan. Daarom ligt, sinds deze week, het verkeersbesluit hierover ter inzage bij de gemeente.

Fietsen in twee richtingen zorgt niet alleen voor een betere fietsbereikbaarheid, maar zorgt er ook voor dat automobilisten hun snelheid verlagen. Uit een enquête van het wijkteam Binnenstad in 2012 kwam naar voren dat er, in de beleving van omwonenden, te vaak te hard wordt gereden, zeker op de Hoge Gouwe. De drempels die eerder aangebracht zijn, hebben niet altijd het gewenste effect op de snelheid van de langsrijdende auto’s.
Zo snijdt dit verbetervoorstel hopelijk aan twee kanten: een betere fietsbereikbaarheid én een lagere autosnelheid.