Extra stageplekken in de thuiszorg

Er komen ruim 150 extra stageplekken in de thuiszorg vrij. De extra plekken zijn in beeld dankzij de intensievere samenwerking tussen het ID-college en Vierstroom Zorg Thuis. Met deze samenwerking wordt ingespeeld op de toenemende vraag naar wijkverpleging. Vanuit de overheid worden mensen gestimuleerd langer thuis verzorgd en verpleegd te worden. Dit betekent dat er meer verzorgende en verpleegkundigen in de thuiszorg nodig zijn. Het eindelijke doel van de samenwerking is te zorgen voor een toestroom van nieuwe medewerkers in deze branch.

Bron: AD