Er komen steeds meer Vloggers en Filmproducenten

Bron: CBS

In de business economy waren er aan het begin van het derde kwartaal 1,16 miljoen mkb-bedrijven actief, bijna 335 duizend meer dan tien jaar geleden. In de informatie- en communicatiesector zijn er in die periode relatief de meeste bedrijven bijgekomen. 41 procent van de mkb-bedrijven is ouder dan tien jaar. Dit blijkt uit recent verschenen cijfers over het aantal mkb’ers, samengesteld voor het CBS.

Bijna dubbel zoveel filmproducenten en vloggers
In de informatie- en communicatiesector nam het aantal bedrijven met 67 procent het sterkste toe in tien jaar tijd. Zowel het aantal eenpitters als het aantal bedrijven met meer werkzame personen nam toe. Zo steeg het aantal IT-dienstverleners aanzienlijk en verdubbelde het aantal filmproducenten en vloggers bijna. Dit zijn voornamelijk eenmanszaken.

Advertisements

In de handel kwamen er tienduizenden webwinkels bij, voornamelijk eenmanszaken. In de industrie en vooral bouwnijverheid nam het aantal mkb-bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen af, maar kwamen er meer microbedrijven voor terug, zodat per saldo er meer bedrijven actief zijn in deze bedrijfstakken. In de industrie vertienvoudigde het aantal bierbrouwerijen. In het vervoer kwamen er veel pakketbezorgers bij.


Staat van het mkb

Het CBS stelt macro-economische cijfers over het mkb samen op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de Staat van het mkb van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Het gaat bijvoorbeeld om cijfers over de dynamiek binnen het mkb, het aantal bedrijven dat doorgroeide tot grootbedrijf en de verschillen in groeiprestaties tussen bedrijven onderling.