Einde restauratie Sint Jan in zicht

Op 18 juni organiseert het Watergilde (een werkgroep van de Historische Vereniging die Goude) een Waterconferentie. Deze vindt plaats in de Sint Janskerk, waarvan Jan Zuurmond kerkrentmeester is. Een voorproefje van zijn verhaal over de restauratie.
“Het einde van de restauratie komt inzicht”, vertelt Jan Zuurmond. “De voorbereidingen begonnen in 2004, nadat er een lichte verzakking van de kolommen van het hoogkoor geconstateerd was. Oorspronkelijk was het idee om deze kolommen te herstellen, maar uiteindelijk is besloten om het gehele koor aan te pakken. De dertien meter lange palen van hout die in 1900 aan weerszijden van de zuilen waren aangebracht, zijnvan hun zware last bevrijd door betonnen palen van zestien meter. Die nieuwe palen zijn met elkaar verbonden door stalen balken. De financiering kwam voor de helft vanuit provinciale subsidie en voor de helft van sponsors.”
Vondsten
Verrassend waren de vondsten van een grote hoeveelheid menselijke botten en van de grafkelder van de burgemeestersfamilie Van Rietveld. De resten van de familie zijn nog in onderzoek en zullen in een aparte kelder aan de noordkant van het koor worden teruggelegd.Alle overige gevonden botten zijn onder de nieuwe vloer geordend opgeborgen. Jan Zuurmond: “Bij de restauratie in 1900 ging dat wel anders: toen werden rond de zuilen gaten gegraven om de houten palen aan te brengen. De gevonden menselijke beenderen werden zonder probleem in de gaten teruggestort!”

Vernieuwingen
De nieuwe vloer wordt op moderne wijze verwarmd. De houten schotten rond het koor zullen verrijdbaar zijn. Het nieuwe hoogkoor zal op die manier de mogelijkheid geven aan 600 mensen om concerten bij te wonen.”