Do. 4-10: Voorlichting over Mantelzorg en Ouderenadvies

Nieuwerkerk aan den IJssel – De afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel van de Vrouwen van Nu, organiseert op donderdag 4 oktober om 10.00 uur een bijeenkomst in het Hervormd Kerkelijk Centrum. Iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp is welkom. De entree voor de koffieochtend is 3 euro, inclusief koffie of thee. De dames Cherel Satijn en Joke Delen van de Stichting Welzijn Zuidplas, geven deze ochtend voorlichting over Mantelzorg en Ouderenadvies.

Over Steunpunt Mantelzorg

Vanuit Steunpunt Mantelzorg krijgen we informatie over het verschil tussen vrijwilligerswerk en mantelzorg, over de voldoening die mantelzorg kan geven maar ook over de kansen op overbelasting. Hoe houd je het vol als mantelzorger, hoe vind je balans tussen je draaglast en je draagkracht? Vraag je hulp en zo ja waar kun je terecht? Door wie word je gewaardeerd? Vanuit Steunpunt Mantelzorg geven we aan op welke manier we mantelzorgers kunnen ondersteunen, namelijk door een luisterend oor, door aanwezig te zijn bij gesprekken met de gemeente of andere hulpverlenende instanties, door mee te kijken of er andere vormen van ondersteuning gewenst en mogelijk zijn, door de mantelzorgers te waarderen met ontspannende activiteiten en door voor voorlichting en preventie te zorgen.

Bijdrage vanuit Ouderenadvies

Vanuit het Ouderenadvies wordt er verteld wat het werk precies inhoudt. Mensen worden steeds ouder en er wordt meer van ouderen verwacht op het gebied van zelfstandigheid. Maar wat als iemand geen ondersteuning heeft vanuit de directe omgeving of wanneer er heel veel vragen zijn doordat iemand plots geconfronteerd wordt met beperkingen en/of ziekte? De Ouderenadviseurs staan naast de oudere en kijkt samen met de oudere hoe iemand prettig kan blijven leven. Eigen regie is belangrijk, de Ouderenadviseur ondersteunt en heeft kennis van zorg en specifieke zaken.

Advertisements

Uw evenement ook op de nieuwssite GoudaFM en deGouda App?
Mail uw evenement naar redactie@degouda.nl

04-10-2018 09:00