Do. 27-10: Collegetoer Gouda

Soroptimistclub Gouda e.o. organiseert een unieke bijeenkomst in een uniek gebouw, het prachtige Arti Legi aan de Markt in Gouda.
Iedere belangstellende is welkom!

Locatie: ARTI LEGI, Markt 27, Gouda
Tijd: inloop 19:30 uur, aanvang 20:00 uur
Deelname: € 25, -, scholieren en studenten € 10,-
Goede doel: Syrië ‘Back to School’ – ons landelijk project met Unicef

Collegetoer Gouda is een geplande reeks interessante avonden waarop een maatschappelijk of wetenschappelijk thema wordt benaderd door twee vooraanstaande vertegenwoordigers uit de discipline. Op deze eerste avond van de reeks staat ‘religie en wetenschap’ centraal. Twee wetenschappers, beiden van huis uit rooms-katholiek, maar sindsdien met verschillende geloofsopvatting, dagen elkaar uit op dit thema ten overstaan van de deelnemers aan de bijeenkomst.

Advertisements

Bert Keizer (1947) is arts, filosoof en schrijver. Hij zegde het geloof al lang geleden vaarwel en heeft tal van boeken op zijn naam staan, waaronder ‘Vroeger waren we onsterfelijk’ (2016).
Ronald Meester (1963) is hoogleraar wiskunde/kansrekening aan de VU. De wekelijkse oecumenische vieringen van de Leidse Studenten Ekklesia betekenen veel voor hem. Ook hij is auteur, ondermeer van ‘Arrogant’ (2014).
Bijlage: in de pdf worden beide sprekers nader voorgesteld.

Inschrijving
Opgave voor deelname:
1) maak het bedrag over op bankrekening NL18 INGB 0000 4005 97, t.n.v. Soroptimistclub Gouda eo, de betaling is uw reservering
2) mail naar ctgouda@gmailcom

Goede doel
Syrische kinderen lijden onder het jarenlange geweld in hun land. Als ze niet naar school kunnen, ontstaat een verloren generatie. Om daaraan iets te kunnen doen is samenwerking gezocht met Unicef en is een bedrag toegezegd van
€ 300.000,- , verdeeld over drie jaar. Soroptimistclubs in Nederland hebben door fundraisingactiviteiten inmiddels
€ 367.000,- bij elkaar gebracht. Dit bedrag wordt gebruikt voor schoolboeken, lesmateriaal, het opleiden van Syrische leerkrachten en de scholen, in vluchtelingenkampen in Turkije. Wij gaan nu de uitdaging aan om het project eind 2016 af te sluiten met misschien wel € 400.000,-! Wat zou dat een prachtig resultaat zijn!

SI club Gouda e.o. is opgericht in 1938 en maakt deel uit van Soroptimist International, een groot internationaal netwerk van vrouwen met een beroep, 90.000 leden in 125 landen. De leden zetten zich in voor verbetering van de positie van vrouwen en kinderen wereldwijd door middel van vakkennis en financiële ondersteuning www.soroptimist.nl.