Do.22-01: Onthulling marquette Gouda

22 januari om 11:00 uur wordt een maquette van Gouda onthuld, gebouwd door leerlingen van vmbo-school De Meander Gouda. De onthulling wordt verricht door burgemeester Schoenmaker.

Mavoleerlingen zijn in december gestart met dit bouwproject in miniatuurformaat. De leerlingen bouwen hun stad na op een schaal van 1:100. Elke klas bouwt een eigen wijk met daarin markante gebouwen en objecten uit Gouda. Uiteindelijk worden vier wijken samengevoegd tot één ministad: ‘MaGoudadam’.

Dit project is vakoverstijgend. Tijdens lessen Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, aardrijkskunde, technologie, geschiedenis en CKV gebruiken docenten en leerlingen dit project als kapstok om te leren en te oefenen. Het Nederlands is een verbindend vak te midden van alle andere vakken. Bij wiskunde is het project motiverend om te rekenen met verschillende schalen en lastige patronen te tekenen van ruimtelijke objecten. Bij aardrijkskunde kun je planologische kwesties visualiseren. Het vak geschiedenis spreekt voor zich bij historische gebouwen die Gouda rijk is. Tijdens CKV-lessen (beeldende vorming) vindt het daadwerkelijke bouwproces plaats: lekker knutselen, samen!
Het doel van dit project is om leerlingen het inzicht bij te brengen dat vakken nooit op zichzelf staan. Er is altijd een onderlinge complexe samenhang. Hier geldt een maatschappelijk belang. Met dit inzicht verwachten wij namelijk de leerlingen extra bagage mee te geven waar zij hun leven lang plezier van kunnen hebben.

Advertisements