Do. 20-9: Gouwe Dialoog voor Gouda-Oost

Gouda – De Stichting Gouwe Dialoog organiseert in nauwe samenwerking met het Wijkteam Gouda-Oost ontmoetingen tussen mensen die wonen in deze wijk en kunnen verschillen in achtergrond en levensbeschouwing. Mensen zoals u, met zorgen om wat er in de wijk gebeurt. Mensen ook met ideeën om de wijk beter, fijner en veiliger te maken. U bent van harte welkom op donderdag 20 september om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, in het Nelson Mandela Centrum/OBS Wereldwijs, Bernadottelaan 79 in Gouda.

De wijk is ons een zorg

Samen met u en meer wijkbewoners willen wij helder krijgen wat er speelt in uw wijk.
Wat zijn uw zorgen? Welke ideeën heeft u? Wat kunnen wij als bewoners zelf doen? En wat hebben wij van anderen nodig? U kunt met uw aanwezigheid op 20 september aanstaande een belangrijke rol spelen bij het aandragen van onderwerpen voor aansprekende Gouwe Dialogen die wij samen met het wijkteam in de komende tijd willen organiseren. U kunt zich aanmelden via gouwedialoog@outlook.com, graag met vermelding van naam, adres en telefoonnummer.

De wijk is onze wereld

Elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan, leidt tot meer begrip voor elkaar. Het maakt het gemakkelijker om je samen in te zetten voor de wijk, de stad waar je met plezier kunt wonen, werken, leren, spelen en leven. Gouwe Dialoog is een initiatief van actieve en betrokken Gouwenaars en wordt van harte gesteund door de Goudse burgemeester. Doel van de Gouwe Dialoog is om in verschillende wijken een beweging in gang te zetten waarin Gouwenaars zelf meer en meer het initiatief nemen: van dialoog naar dialoog, van ontmoeting naar ontmoeting, van activiteit naar activiteit.

Bent u 20 september verhinderd, maar wilt u uw zorgen en ideeën wel met ons delen?
Stuur ons dan een mail via gouwedialoog@outlook.com. Wij nemen uw suggesties zeker mee!

Uw evenement ook op de nieuwssite GoudaFM en deGouda App?
Mail uw evenement naar redactie@degouda.nl

20-09-2018 15:37

Advertisements