Do.14-01: Studieavond met ds. Oscar Lohuis

Op donderdag 14 januari is er in Gouda een studieavond met ds. Oscar Lohuis, spreker van de stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Bewogenheid met- en gebed voor Israël. De bijeenkomst vindt plaats in de Pauluskerk, Van Hogendorpplein 2. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Bewogenheid met en gebed voor Israël
Terwijl het de Kerk, het Christendom, eeuwenlang voor een groot deel anti-Joods en anti-Semitisch is geworden, was de apostel Paulus dat bepaald niet. Zijn hoop was, dat wanneer heidenen tot geloof in de Joodse Jezus zouden komen, zij de Joden zó dankbaar zouden zijn en zó lief zouden hebben, dat Joodse mensen daardoor tot Christus getrokken zouden worden. Het tegendeel is echter gebeurd. Omdat Gods uitverkiezing van Israël sinds Christus niet ongedaan is gemaakt, en God nog steeds een bijzonder plan met Zijn aloude volk heeft, is bewogenheid met en gebed voor Israël voor christenen belangrijk. Paulus had een grote smart en een voortdurend hartzeer over zijn eigen volksgenoten en bad vurig en onzelfzuchtig voor hen. Laten we daar eens wat nauwkeuriger naar kijken en de vraag stellen welke lessen wij daar voor onszelf hier en nu uit kunnen trekken.

Achtergrond spreker
Ds. Oscar Lohuis was in het verleden verbonden aan de baptistengemeenten in Meppel en Emmeloord. Vanaf 2007 is hij vrijgesteld om zich helemaal te geven aan de Woordverkondiging als rondreizende prediker, evangelist en Bijbelleraar. Lohuis spreekt regelmatig in kerken, hij verzorgt Bijbelstudies en schrijft columns in verschillende bladen. Lohuis: “De tijd waarin wij nu als Kerk van Jezus Christus leven vraagt om een serieuze overdenking van de plaats van Israël in Gods reddingsplan voor deze wereld.”

Advertisements