Dialysepatiënten Groene Hart Ziekenhuis fietsen voor goede doel

De dialyseverpleegkundigen hebben tijdens de Tour de France veel sportiviteit naar de Dialyseafdeling gebracht.

#Gouda Uiteraard werd er gefietst. En goed ook! Drie weken lang konden de patiënten fietsen voor het goede doel. Het goede doel werd voorafgaand aan de Tour de France door de patiënten zelf gekozen. Twee goede doelen kwamen er uit de bus, de patiënten kwamen in actie voor de Nierstichting en de Hertenweide in Gouda.

Voor de Nierstichting is er een bedrag opgehaald van € 200 ,= en voor de Hertenweide € 145,=. Een bijzondere prestatie, geleverd door onze dialysepatiënten, die dit bedrag tijdens hun behandeling bij elkaar hebben gefietst. Ook kwamen er extra giften van patiënten en familie.

Advertisements

Vandaag overhandigde dialyseverpleegkundige Gea van Woudenbergh de cheque van 145 euro aan de beheerder van de Hertenweide, de heer Verdoold. De gift namens zijn mede-dialysepatiënten komt goed terecht. Begin dit jaar dreigde de Hertenweide wegens gemeentelijke bezuinigingen gesloten te worden. “Als overbuurman en beheerder van de Hertenweide ben ik heel blij dat we dit voor Gouda kunnen behouden. We hebben het gered!“

Vorige week nam Aria van Krieken-den Boer, regiocoördinator van de Nierstichting, de cheque van 200 euro in ontvangst. De heer Peters overhandigde deze cheque namens de deelnemers. Aria: “Geweldig om te zien dat juist deze nierpatiënten zich voor de Nierstichting hebben ingespannen, parallel aan de Tour de France!”