Di.28-04: Conservatief Café

Heeft het Westen zijn ziel verloren?

Met publicist Robert Lemm en dr. Huib Klink

Het begrip ‘ziel’ ademt het goddelijke, het hiernamaals, maar heeft aan zeggingskracht ingeboet. De moderne mens spreekt liever van ‘persoon’ en ‘ik’.
De katholieke publicist Robert Lemm en protestantse theoloog Huib Klink zullen op 28 april bij Conservatief Café  het belang van de ‘ziel’ uiteen zetten en daarover het gesprek aangaan.

Advertisements

Tevens zal deze avond  professioneel pianist Wouter Harbers een miniconcert geven.

U bent van harte welkom!

Robert Lemm zal spreken over de ‘reactionaire ziel’ en ‘de zielloze wereld’ op basis van zijn boek ‘Essays over de ziel’ (2014). Hij verzet zich daarin tegen de moderne verwerping van de ziel.

Dr. Huib Klink zal reageren op het betoog van Lemm en een protestants perspectief op de thematiek geven.

locatie: Sociëteit de Reünie (Oosthaven 17, Gouda) – 20:00 (open 19:30) – 12 EUR Aanmelden verplicht via www.conservatiefcafe.nl