Di. 27-09: Zingen voor Israël in Bodegraven

Op dinsdag 27 september 2016 organiseert de Stichting Christenen voor Israël te Nijkerk een koor- en samenzangavond in de Dorpskerk, Oude Markt 1 in Bodegraven. De avond wordt gehouden onder het motto “Zingen voor Israël” en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur zal er echter al samenzang zijn.

Muzikale medewerking wordt verleend door het Chr. Mannenkoor “Con Forza” uit Woerden onder leiding van Bert Moll en door “Jong Forza” uit Woerden, dat eveneens onder leiding staat van Bert Moll. De jonge, talenvolle organist Mark Brandwijk zal de koorzang begeleiden, maar ook de samenzang. Naast koorzang zal er namelijk veel samenzang zijn. Pascal van de Velde uit Alphen a/d Rijn zal hierbij de trompet bespelen. De avond wordt geopend door ds. C.J.W. Verboom. Pim van der Hoff, vicevoorzitter van Christenen voor Israël, zal een korte meditatie houden. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij, wel zal er een collecte worden gehouden voor het project “Breng de Joden thuis”. Er is gelegenheid om producten uit Israël te kopen en er zal een (kleine) boekentafel zijn.