Di.25-11: De gemeente Gouda organiseert Kindergemeenteraad

Op 25 november as zijn voor één dag de kinderen de baas in Gouda. Samen met Madurodam en ProDemos organiseert de gemeente die dag namelijk een Kindergemeenteraad. Leerlingen van verschillende basisscholen nemen voor één dag plaats op de stoel van gemeenteraadslid. Ze dragen projecten voor die zij in de weken voorafgaand aan de raadsvergadering in hun klas hebben voorbereid. Tijdens de afsluitende vergadering nemen de kinderen zelf een politiek besluit over de plannen. Het plan dat de meerderheid van alle stemmen krijgt, wordt door de gemeente uitgevoerd. Hiervoor stelt Madurodam € 2.000 beschikbaar.
Een kindergemeenteraad is een goede manier om kinderen meer te leren over de lokale politiek en ze te laten ervaren dat ze daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leefomgeving. Door zelf een dag op de stoel van een raadslid te zitten, ervaren ze hoe het is om democratisch tot beslissingen te komen.
De dag wordt om 18.00 uur afgesloten met de Kindergemeenteraadsvergadering, voorgezeten door burgemeester Milo Schoenmaker. Belangstellenden zijn van harte welkom om hier de spannende discussie te volgen die moet leiden tot de keuze voor één van de plannen.